Regulamin sklepu 馃挕 =MLAMP.pl= Mamy Lampy Jakich Szukasz >>
Wi臋cej kupujesz, wi臋cej zyskujesz


Regulamin MLAMP.pl aktualny od 1 stycznia 2021
Regulamin MLAMP.pl aktualny do 31 grudnia 2020
Polityka prywatno艣ci MLAMP.pl od 1 marzec 2019
Formularz odst膮pienia od umowy w MLAMP.pl 聽聽聽聽


Regulamin sklepu internetowego MLAMP.pl


Definicje
搂1 Postanowienia og贸lne
搂2 Oferta
搂3 Zam贸wienia
搂4 Sposoby p艂atno艣ci
搂5 Dostawa i聽op艂aty
搂6 Gwarancje i聽reklamacje
搂7 Prawo zwrotu - prawo do odst膮pienia od umowy
搂8 Utrwalenie, zabezpieczenie i聽udost臋pnienie tekstu umowy
搂9 Postanowienia ko艅coweDefinicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje si臋 nast臋puj膮ce poj臋cia:


- Kupuj膮cy,聽dalej聽zwany聽Kupuj膮cym聽- podmiot na rzecz kt贸rego mog膮 by膰 艣wiadczone us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 lub kt贸ry zamierz zawrze膰 lub zawar艂 umow臋 sprzeda偶y ze Sprzedawc膮. Klientem mo偶e by膰 Konsument lub Przedsi臋biorca.
- Konsument - osoba fizyczna nieprowadz膮ca dzia艂alno艣ci handlowej lub prowadz膮ca przedsi臋biorstwojednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, zawieraj膮ca umow臋 na odleg艂o艣膰 ze Sprzedaj膮cym - w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
- Przedsi臋biorca - osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, zawieraj膮ca umow臋 na odleg艂o艣膰 ze Sprzedaj膮cym w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
- Sprzedaj膮cy,聽-聽osoba聽fizyczna聽prowadz膮c膮 dzia艂alno艣膰 handlow膮 i聽oferuj膮ca swoje produkty i/lub us艂ugi na odleg艂o艣膰.
- Okres odst膮pienia od umowy - przedzia艂 czasowy, w聽jakim Klient mo偶e skorzysta膰 z聽prawa do odst膮pienia od umowy.
- Prawo do odst膮pienia od umowy (prawo zwrotu) - mo偶liwo艣膰 Konsumenta do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰.
-聽Umowa zawierana na odleg艂o艣膰 - umowa zawierana pomi臋dzy Kupuj膮cym, a聽Sprzedaj膮cym, dotycz膮ca produkt贸w i/lub us艂ug, bez konieczno艣ci obecno艣ci obu stron w聽tym samym miejscu i聽czasie, kt贸re do zawarcia umowy wykorzystuj膮 jednego lub wi臋cej urz膮dze艅 komunikacji na odleg艂o艣膰.
-聽Produkt聽-聽towar,聽rzecz,聽przedmiot
-聽殴r贸d艂o 艣wiat艂a聽-聽przedmiot emituj膮cy 艣wiat艂o, np. 艣wietl贸wki, 偶ar贸wki tradycyjne, halogenowe, energooszcz臋dne lub LED.
-聽Cena brutto - warto艣膰 ca艂kowita towaru lub us艂ugi zawieraj膮ca naliczony podatek VAT.
-聽Dzie艅 - dzie艅 kalendarzowy.
-聽Ustawa聽o聽prawach聽konsumenta聽-聽Ustawa聽z聽dnia聽30聽maja 2014 r. o聽prawach konsumenta (Dz.聽U.聽2014.827聽ze聽zm.).搂1 Postanowienia Og贸lne

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady korzystania ze sklepu internetowego MLAMP.pl (dalej zwanym Sklepem) og贸lnodost臋pnego pod adresem https://mlamp.pl, oraz zasady 艣wiadczonych przez ten Sklep us艂ug, zgodnie z聽Ustaw膮 z聽dnia 18 lipca 2002 r. o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.聽U.聽Nr 144,聽poz.聽1204聽ze聽zm.) oraz Ustaw膮 z聽dnia 30 maja 2014 r. o聽prawach konsumenta.

Administratorem i聽jednocze艣nie w艂a艣cicielem Sklepu internetowego https://mlamp.pl, zwanym dalej Sprzedaj膮cym, jest Kamil聽Janiszewski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 pod firm膮 MDECO聽Kamil聽Janiszewski, ul.聽Witosa聽4, 87-800 W艂oc艂awek, zarejestrowany w聽Centralnej Ewidencji i聽Informacji o聽Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez聽Ministra w艂a艣ciwego do聽spraw gospodarki, NIP:聽888-280-94-51, REGON:聽365991516.

Kontakt ze Sklepem https://mlamp.pl w聽przypadku pyta艅 i聽reklamacji jest mo偶liwy poprzez kontakt z聽Dzia艂em Obs艂ugi Klienta dost臋pnym pod numerem telefonu: +48 500 131 557 lub +48 500 141 558, a聽tak偶e za pomoc膮 poczty elektronicznej: kontakt@mlamp.pl w聽dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w聽godzinach 9:00-18:00 oraz w聽soboty od 10:00 do 14:00.

Korzystanie przez Kupuj膮cego ze Sklepu https://mlamp.pl oraz sk艂adanie w聽nim zam贸wie艅 mo偶liwe jest tylko i聽wy艂膮cznie po聽akceptacji zasad okre艣lonych w聽niniejszym Regulaminie.

Podanie danych osobowych przez Klient贸w, jak聽r贸wnie偶 os贸b korzystaj膮cych z聽funkcji Sklepu https://mlamp.pl jest dobrowolne, ale聽konieczne do聽realizacji umowy sprzeda偶y na聽odleg艂o艣膰 pomi臋dzy Sprzedaj膮cym, a聽Kupuj膮cym.


搂2 Oferta

2.1. Oferta Sklepu https://mlamp.pl zwi膮zana jest ze sprzeda偶膮 wysy艂kow膮 zam贸wionych przez Klienta produkt贸w telefonicznie lub聽za聽po艣rednictwem Internetu.

2.2. Oferta Sklepu https://mlamp.pl nie pokrywa si臋 z聽ofert膮 salonu MDECO聽we聽W艂oc艂awku. Obejmuje ona produkty z聽dzia艂u o艣wietlenia wn臋trz, przemys艂owego, ogrodowego oraz elementy wyposa偶enia wn臋trz, kt贸re s膮 prezentowane na stronach internetowych Sklepu.

2.3. Ceny towar贸w dost臋pnych w聽sklepie MLAMP.pl podane s膮 w聽polskich z艂otych (PLN) i聽s膮 cenami brutto (zawieraj膮 podatek VAT).

2.4. Sklep https://mlamp.pl udost臋pnia swoim Klientom mo偶liwo艣膰 dokonania p艂atno艣ci za z艂o偶one zam贸wienia w聽walutach innych kraj贸w, tj. euro (EUR), dolar ameryka艅ski (USD) lub frank szwajcarski (CHF), wed艂ug ustalonych 艣rednich kurs贸w walut z聽danego miesi膮ca.

2.5. Ceny towar贸w o聽warto艣ci do 299 PLN nie uwzgl臋dniaj膮 koszt贸w wysy艂ki kurierskiej na terenie Polski przy wyborze opcji wysy艂ki przy przedp艂acie (przelew tradycyjny). Ceny w聽zale偶no艣ci od wyboru sposobu dostawy oraz kraju destynacji z艂o偶onego zam贸wienia mog膮 si臋 r贸偶ni膰.


搂3 Zam贸wienia

3.1 Sklep https://mlamp.pl prowadzi sprzeda偶 produkt贸w i/lub us艂ug wy艂膮cznie dopuszczonych do sprzeda偶y przez Internet.

Produkty, prezentacje tekstu i聽grafiki zawarte na stronach Sklepu https://mlamp.pl s膮 w聽pe艂ni zgodne z聽obowi膮zuj膮cym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zam贸wienia mog膮 by膰 sk艂adane poprzez stron臋 internetow膮 i聽poczt臋 e-mail kontakt@mlamp.pl przez 24聽godziny na dob臋 i聽7 dni w聽tygodniu, w聽tym w聽dni ustawowo wolne i聽艣wi臋ta.

Klienci maj膮 mo偶liwo艣膰 dokonywania zam贸wie艅 w聽Sklepie oraz przekazywania adresu dostawy telefonicznie w聽dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w聽godzinach 9:00-18:00 oraz w聽soboty od 10:00 do 14:00. Sklep ma obowi膮zek przekazania warunk贸w umowy Klientowi na no艣niku trwa艂ym , np. w聽formie elektronicznej, a聽nast臋pnie oczekiwa膰 na akceptacj臋 ze strony Klienta w聽tej samej formie.

Umowa mi臋dzy Kupuj膮cym, a聽Sprzedaj膮cym zostaje zawarta w聽momencie akceptacji Regulaminu, potwierdzenia i聽przyj臋cia przez Sprzedaj膮cego z艂o偶onego zam贸wienia w聽Sklepie https://mlamp.pl.

Wszystkie towary oferowane w聽Sklepie https://mlamp.pl s膮 fabrycznie nowe, posiadaj膮 wszelkie certyfikaty zgodno艣ci i聽jako艣ci oraz spe艂niaj膮 wszystkie wymagane normy prawne obowi膮zuj膮ce w聽kraju i聽na terenie Unii聽Europejskiej.

Produkty na stronie sklepu znajduj膮ce si臋 w聽zak艂adce "Outlet" (https://mlamp.pl/220-outlet) s膮 dost臋pne "od聽r臋ki" tzn. znajduj膮 sie fizycznie na stanie magazynowym firmy, i聽s膮 modelami wyprzeda偶owymi. Ka偶dy z聽produkt贸w jest w聽stanie nowym i聽nie u偶ywanym oraz nie posiada uszkodze艅, o聽ile strona danego produktu nie zawiera takiej informacji.

Przed zaakceptowaniem zam贸wienia Kupuj膮cy jest informowany na stronie ka偶dego zamawianego produktu o聽jego opisie i聽w艂a艣ciwo艣ciach (tj. o聽danych technicznych, wymiarach, materiale wykonania i聽kolorze) w聽spos贸b jednoznaczny, zrozumia艂y i聽艂atwy do odczytania.

Do zam贸wie艅 realizowanych przez Sklep https://mlamp.pl do艂膮czany jest dow贸d zakupu - paragon fiskalny lub na 偶yczenie Kupuj膮cego faktura VAT.

Od dnia 1.01.2020 r. wchodz膮 w 偶ycie zmiany w Ustawie z dn. 4 lipca 2019 r. o podatku od towar贸w i us艂ug oraz niekt贸rych innych ustaw, kt贸re nak艂adaj膮 na Przedsi臋biorc贸w oraz Konsument贸w prowadz膮cych jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 obowi膮zek uzupe艂niania danych o NIP swojej firmy w momencie sk艂adania zam贸wienia na paragon, je艣li Ci b臋d膮 chcieli otrzyma膰 faktur臋 VAT na swoje zam贸wienie w p贸藕niejszym terminie. Brak NIP'u na paragonie skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci wystawienia faktury VAT przez Sprzedaj膮cego.

3.2. Z艂o偶enie zam贸wienia w聽sklepie jest mo偶liwe zar贸wno po dokonaniu rejestracji przez Kupuj膮cego, jak i聽bez konieczno艣ci rejestracji i聽logowania, jednak musz膮 by膰 spe艂nione nast臋puj膮ce warunki:

3.2.1 Klient w聽celu z艂o偶enia zam贸wienia na stronie https://mlamp.pl zobowi膮zany jest do zapoznania聽si臋 z聽tre艣ci膮 Regulaminu Sklepu, jego zaakceptowaniem oraz do przekazania Sprzedaj膮cemu danych osobowych niezb臋dnych do zrealizowania zam贸wienia.

3.2.2. Klienci decyduj膮 si臋 na jedn膮 z聽nast臋puj膮cych form p艂atno艣ci za z艂o偶one zam贸wienie:
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto firmy
- przelewem poprzez szybkie p艂atno艣ci PayU, Tpay.com lub聽PayPal
- p艂atno艣ci膮 kart膮 kredytow膮 poprzez system PayU, Tpay.com lub聽PayPal
- p艂atno艣ci膮 rataln膮 poprzez Raty Alior Bank S.A.
- p艂atno艣ci膮 za pobraniem kurierowi DPD聽lub聽GLS
- got贸wk膮 przy odbiorze towaru w firmie MDECO Kamil Janiszewski, ul. Witosa 4, 87-800聽W艂oc艂awek.

3.3. Proces rejestracji lub z艂o偶enia zam贸wienia z聽opcj膮 鈥瀦a pobraniem鈥 wygl膮da nast臋puj膮co:

3.3.1. Po otwarciu strony logowania Klient zobligowany jest do podania swoich podstawowych danych osobowych wraz z聽adresem wysy艂ki, danymi do faktury (je艣li taka ma by膰 wystawiona) lub inny adres, pod kt贸ry zam贸wienie ma zosta膰 wys艂ane.

3.3.2. Klient sk艂ada i聽kolekcjonuje zam贸wienia poprzez klikni臋cie ikony 鈥瀌odaj do koszyka鈥 na stronie ka偶dego dost臋pnego produktu z聽oferty Sklepu.

3.3.3. W聽zak艂adce 鈥濼w贸j koszyk鈥 (ikona znajduje si臋 w聽prawym g贸rnym rogu sklepu) Klienci w聽ka偶dej chwili mog膮 edytowa膰 liczb臋 dodanych produkt贸w, wys艂a膰 swoje zam贸wienie (klikaj膮c na ikon臋 鈥瀂am贸w鈥), a聽nast臋pnie je zatwierdzi膰 (klikaj膮c ikon臋 鈥濸otwierd藕 zam贸wienie鈥).

3.3.4. Po zatwierdzeniu zam贸wienia wy艣wietli si臋 strona z聽jego podsumowaniem oraz kwot膮 nale偶n膮 do zap艂aty.

3.3.5. Nast臋pnie Klient mo偶e wybra膰 form臋 p艂atno艣ci i聽dokona膰 zap艂aty za z艂o偶one zam贸wienie.

3.3.6. Po potwierdzeniu zam贸wienia przez Kupuj膮cego Sklep https://mlamp.pl poinformuje Kupuj膮cego o聽statusie z艂o偶onego przez niego zam贸wienia mailowo oraz w聽Panelu U偶ytkownika, je艣li go za艂o偶y艂.

3.4. Termin p艂atno艣ci za zam贸wienie po wyborze opcji p艂atno艣ci zgodnie z聽ust. 3.2.2. wynosi 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Nieuiszczenie p艂atno艣ci w聽tym terminie przez Klienta jest r贸wnoznaczne z聽rozwi膮zaniem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰.

3.5. Spis status贸w zam贸wienia, kt贸re przy wyborze p艂atno艣ci na konto firmy wygl膮daj膮 nast臋puj膮co鈥

- OCZEKIWANIE NA WP艁AT臉 鈥 zam贸wienie zosta艂o z艂o偶one przez Kupuj膮cego w聽sklepie internetowym mlamp.pl
- P艁ATNO艢膯 ZAAKCEPTOWANA 鈥 Sklep mlamp.pl otrzyma艂 wp艂at臋 za z艂o偶one zam贸wienie przez Kupuj膮cego
- w聽TRAKCIE REALIZACJI - zam贸wienie zosta艂o zaakceptowane przez MLAMP i聽zlecone do realizacji
- ZAM脫WIENIE WYS艁ANE 鈥 zam贸wienie zosta艂o przekazane kurierowi w聽celu dostarczenia do Kupuj膮cego 鈥 Klient otrzymuje osobnego maila z聽numerem listu przewozowego swojej paczki, dzi臋ki kt贸remu mo偶e sprawdzi膰 drog臋 swojego zam贸wienia na stronie https://www.dpd.com.pl lub https://gls-group.eu/PL/pl/home
- DO ODBIORU 鈥 zam贸wienie gotowe jest do odbioru w聽siedzibie firmy MDECO聽Kamil聽Janiszewski w聽DT聽Wi艣lanin聽(I pi臋tro)聽przy聽ulicy聽Witosa聽4聽we聽W艂oc艂awku
- ANULOWANE 鈥 Kupuj膮cy zrezygnowa艂 z聽dokonanego zam贸wienia lub zam贸wienie nie mog艂o zosta膰 zrealizowane przez Sprzedaj膮cego.
- ZREALIZOWANE 鈥 towar zosta艂 dostarczony do Kupuj膮cego

3.6. Kupuj膮cy w聽dowolnym momencie mo偶e sprawdzi膰 status swojego zam贸wienia, jak r贸wnie偶 histori臋 wcze艣niejszych zam贸wie艅 po zalogowaniu si臋 w聽Panelu U偶ytkownika.

3.7. Klient niezw艂ocznie po z艂o偶eniu zam贸wienia w聽Sklepie https://mlamp.pl zostaje poinformowany wiadomo艣ci膮 e-mail przes艂an膮 na adres wskazany przez Kupuj膮cego, zawieraj膮c膮 identyfikacj臋 dostawcy, opis zam贸wionych produkt贸w/us艂ug oraz jednostkow膮 i聽艂膮czn膮 cen臋 zamawianych produkt贸w/us艂ug z聽uwzgl臋dnieniem wszelkich dodatkowych koszt贸w, w聽tym koszt贸w dostawy.

Je艣li Kupuj膮cy po otrzymaniu wiadomo艣ci o聽przyj臋ciu zam贸wienia do realizacji zauwa偶y b艂膮d w聽podanych przez siebie danych przed dokonaniem wysy艂ki towaru przez https://mlamp.pl, zobowi膮zany jest do skontaktowania si臋 z聽Dzia艂em Obs艂ugi Klienta w聽celu korekty, jak r贸wnie偶 anulowania z艂o偶onego zam贸wienia.

Sprzedaj膮cy nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dne wprowadzenie danych przez Kupuj膮cego.

Kupuj膮cy po z艂o偶eniu zam贸wienia na swoim indywidualnym profilu w聽sklepie https://mlamp.pl otrzymuje od Sprzedaj膮cego email z聽potwierdzeniem i聽szczeg贸艂ami zam贸wienia, a聽tak偶e informacje o聽sposobie p艂atno艣ci.

Ka偶demu zam贸wieniu zostaje nadany indywidualny numer zam贸wienia, kt贸ry jest udost臋pniany Klientowi. U艂atwia on weryfikacj臋 statusu zam贸wienia oraz komunikacj臋 pomi臋dzy Sprzedaj膮cym i聽Kupuj膮cym.


搂4 Sposoby p艂atno艣ci

Kupuj膮cy maj膮 mo偶liwo艣膰 dokonania wyboru sposobu p艂atno艣ci za z艂o偶one zam贸wienie w聽Sklepie internetowym https://mlamp.pl nast臋puj膮cymi sposobami:

1) przelew bankowy na konto firmy w聽Alior Bank S.A.
22 2490 0005 0000 4500 1407 1966

Dane firmy:
MDECO聽Kamil聽Janiszewski
ul.聽Witosa聽4,聽87-800聽W艂oc艂awek

W tytule przelewu prosimy o聽wpisanie numeru swojego zam贸wienia.

2) p艂atno艣ci online - szybkie p艂atno艣ci internetowe: PayPal, PayU lub Tpay.com

3) p艂atno艣膰 kart膮 kredytow膮 poprzez system p艂atno艣ci online PayPal, PayU lub Tpay.com

4) za pobraniem 鈥 p艂atno艣膰 got贸wk膮 kurierowi DPD lub GLS przy odbiorze zam贸wienia

5) got贸wk膮 - przy odbiorze osobistym zam贸wienia w聽siedzibie firmy MDECO聽Kamil聽Janiszewski
w聽DT聽Wi艣lanin聽(I pi臋tro)聽przy ul.聽Witosa聽4 we聽W艂oc艂awku.


搂5 Dostawa i聽op艂aty

Przesy艂ki wychodz膮ce ze Sklepu https://mlamp.pl wysy艂ane s膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej DPD lub GLS.

Zam贸wienie jest wysy艂ane pod adres wskazany przez Klienta w聽formularzu zam贸wienia, podany telefonicznie lub drog膮 mailow膮. w聽przypadku wyst膮pienia nie艣cis艂o艣ci w聽udost臋pnionym przez Klienta adresie, Sklep zwr贸ci si臋 do Niego z聽pro艣b膮 o聽przekazanie poprawnych danych adresowych.

Sklep https://mlamp.pl oferuje Kupuj膮cym nast臋puj膮ce formy odbioru z艂o偶onych zam贸wie艅 oraz koszty ich transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, kt贸re s膮 sta艂e niezale偶nie od ilo艣ci zam贸wie艅, oraz o聽kt贸rych Klient jest informowany w聽trakcie sk艂adania zam贸wienia:

- wysy艂ka kurierska przy przedp艂acie na konto firmy podane w聽搂4 鈥 15 PLN
- wysy艂ka kurierska za pobraniem (p艂atno艣膰 kurierowi przy odbiorze) 鈥 25 PLN
- odbi贸r osobisty w聽salonie firmy MDECO聽we聽W艂oc艂awku,聽87-800,聽ul.聽Witosa聽4 鈥 0 PLN

Uprzejmie informujemy i偶 przy wyborze w zam贸wieniu systemu szynowego nale偶y doliczy膰 30 z艂 za sztuk臋 jednego szynoprzewodu niezale偶nie od sposobu p艂atno艣ci i kwoty zam贸wienia.

Koszty dostawy s膮 zale偶ne s膮 od promocji przeprowadzanych przez Sklep w聽danym momencie oraz od wybranych przez Klienta: kwoty 艂膮cznej zakupu, rodzaju p艂atno艣ci, kraju, do kt贸rego zam贸wienie ma zosta膰 wys艂ane oraz od formy dostarczenia zam贸wienia.

Sklep https://mlamp.pl informuje, i偶 koszty dostawy zam贸wie艅 do kraj贸w na terenie Unii聽Europejskiej聽(UE) oraz poza jej terytorium s膮 zgodne z聽aktualnym cennikiem us艂ug mi臋dzynarodowych GLS Poland.
Aktualny cennik us艂ug mi臋dzynarodowych GLS.

Koszty wysy艂ki kurierskiej zam贸wie艅 op艂aconych z聽g贸ry przy przedp艂acie (przelew tradycyjny) na terenie Polski o聽warto艣ci powy偶ej 299 PLN ponosi Sprzedaj膮cy, natomiast koszty wysy艂ki kurierskiej zam贸wie艅 poni偶ej kwoty 299 PLN pokrywa Kupuj膮cy.

Czas realizacji zam贸wienia okre艣la si臋 na podstawie terminu dost臋pno艣ci danego produktu, kt贸ry widnieje na jego indywidualnej podstronie od momentu przyj臋cia go przez Sprzedaj膮cego 鈥瀌o realizacji鈥. W przypadku zam贸wienia produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, czas realizacji zam贸wienia odpowiada najd艂u偶szemu terminowi dost臋pno艣ci wybranego produktu.

Czas dostawy zam贸wienia od momentu przekazania zam贸wienia kurierowi wynosi 1-3 dni roboczych.

W sytuacji wyst膮pienia braku zam贸wionego przez Klienta produktu lub oczekiwania na przyj臋cie dostawy przez Sprzedaj膮cego, Kupuj膮cy zostaj膮 poinformowani telefonicznie lub mailowo, a聽z艂o偶one oferty b臋d膮 realizowane wed艂ug kolejno艣ci zg艂osze艅.

Kupuj膮cy b臋d膮 mieli w贸wczas prawo do oczekiwania na now膮 dostaw臋, wybranie innego towaru, rezygnacji ze z艂o偶onej oferty lub prawo do rezygnacji z聽zam贸wienia, co wi膮za膰 si臋 b臋dzie ze zwrotem wszystkich 艣rodk贸w pieni臋偶nych za zam贸wienie, je艣li 艣rodki te zosta艂y wcze艣niej wp艂acone przez Kupuj膮cego na konto firmy, na podany przez Niego numer rachunku bankowego.


搂6 Gwarancje i聽reklamacje

Kupuj膮cy proszeni s膮 o聽sprawdzanie zawarto艣ci otrzymanych paczek. W聽przypadku zauwa偶enia uszkodzenia towaru nale偶y zawiadomi膰 o聽tym fakcie kuriera, kt贸ry ma obowi膮zek sporz膮dzi膰 w聽Pa艅stwa obecno艣ci protok贸艂 szkody. Dokument ten mo偶na r贸wnie偶 sporz膮dzi膰 z聽kurierem w聽terminie maksymalnie do聽2聽dni聽roboczych od聽daty otrzymania przesy艂ki.

Ka偶dy produkt z oferty sklepu www.mlamp.pl obj臋ty jest gwarancj膮 na okres nie kr贸tszy ni偶 12 miesi臋cy (1 rok) w聽zale偶no艣ci od聽producenta -聽dok艂adne informacja dot.聽okresu gwarancyjnego na oferowane towary znajduj膮 si臋 na stronie ka偶dego produktu.

Gwarancja nie obejmuje 藕r贸de艂 艣wiat艂a w聽zestawach wys艂anych przez Sklep.

W sytuacji gdy zam贸wiony produkt posiada wad臋, zgodnie z聽Ustaw膮 z聽dnia 30 maja 2014 r. o聽prawach konsumenta, Klient ma prawo do 偶膮dania obni偶enia ceny lub odst膮pienia od umowy od razu po wykryciu wady zakupionego towaru, bez konieczno艣ci wskazania w聽pierwszej kolejno艣ci 偶膮dania naprawy lub jego wymiany.

W przypadku je艣li naprawa, b膮d藕 wymiana towaru nie b臋d膮 mo偶liwe, a聽proces reklamacji towaru mo偶e narazi膰 Kupuj膮cego na znaczne niedogodno艣ci, ma on prawo do negocjacji ceny zakupionego produktu lub do odst膮pienia od zawartej ze sklepem umowy.

Sklep ma obowi膮zek rozpatrze膰 reklamacj臋 lub dokona膰 zwrotu 艣rodk贸w pieni臋偶nych Kupuj膮cego nie p贸藕niej ni偶 w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Klienta.

W przypadku wymiany zakupionego towaru na gwarancji, tzn. je艣li od daty dokonania zakupu nie up艂yn膮艂 termin 12 miesi臋cy, koszty wymiany towaru na sprawny w聽obie strony, tj. od Kupuj膮cego do Sprzedaj膮cego i聽odwrotnie, pokrywa Sprzedaj膮cy jedynie do najta艅szej warto艣ci koszt贸w oferowanego transportu, tzn.聽15,00聽PLN za wysy艂k臋 kurierem DPD, zgodnie z聽Ustaw膮 z聽dnia 30 maja 2014 r. o聽prawach konsumenta.

Wszystkie zwroty i聽reklamacyjne nale偶y kierowa膰 na adres firmowy:
MDECO聽Kamil聽Janiszewski, ul.聽Witosa聽4,聽87-800聽W艂oc艂awek
lub mailowy: kontakt@mlamp.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji o聽post臋powaniu reklamacyjnym prosimy o聽kontakt telefoniczny: +48 500 131 557, +48 500 141 558 lub, jak wy偶ej, mailowy z聽Dzia艂em Obs艂ugi Klienta.

Koszty po艂膮cze艅 telefonicznych z聽obs艂ug膮 Sklepu s膮 zgodne z聽cennikiem operatora sieci kom贸rkowej, z聽kt贸rego us艂ug Klient korzysta.


搂7 Prawo zwrotu do odst膮pienia od umowy

Twoje zadowolenie jest dla nas Najwa偶niejsze

7.1. Ka偶demu Klientowi, b臋d膮cemu Konsumentem w聽rozumieniu art.聽22聽[1] Kodeksu Cywilnego, korzystaj膮cego ze聽Sklepu https://mlamp.pl, dokonuj膮cemu w聽nim zam贸wie艅, a聽nieprowadz膮cemu dzia艂alno艣ci gospodarczej, na聽podstawie przepis贸w prawa -聽transpozycj膮 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i聽Rady nr聽2011/83/UE z聽dnia 25聽pa藕dziernika 2011聽r. w聽sprawie praw konsument贸w, zgodnie z聽Art.聽28聽Ustawy z聽dnia 30 maja 2014聽r. o聽prawach konsumenta -聽przys艂uguje prawo do聽odst膮pienia od聽umowy zawartej na聽odleg艂o艣膰 bez聽konieczno艣ci podawania przyczyny w聽ci膮gu聽14聽dni od聽dnia otrzymania zam贸wienia przez聽Klienta w聽przypadku sprzeda偶y jednego towaru lub聽daty otrzymania ostatniej partii zam贸wienia w聽przypadku gdy聽zam贸wione produkty danego zam贸wienia zostaj膮 dostarczane osobno lub聽partiami.

W sytuacji odst膮pienia od umowy Obie Strony maj膮 obowi膮zek wzajemnego zwrotu 艣wiadcze艅 (Konsument 鈥 zakupionego towaru, a聽Sklep 鈥 otrzymanej zap艂aty za聽towar i聽r贸wnowarto艣ci koszt贸w najta艅szej formy dostawy oferowanej przez聽sklep.). Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie towaru przed jego up艂ywem, zgodnie z聽art. 34 ust. 1 Ustawy o聽prawach konsumenta.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia w聽kt贸rym Klient wszed艂 w聽posiadanie produktu lub w聽kt贸rym osoba trzecia (inna ni偶 przewo藕nik) wskazana przez Klienta wesz艂a w聽posiadanie ostatniego z聽zam贸wionych produkt贸w, w聽przypadku gdy Klient dokona艂 zakupu wielu towar贸w, kt贸re zosta艂y dostarczane osobno.

Aby skorzysta膰 z聽prawa do odst膮pienia od umowy nale偶y poinformowa膰 Sklep - MDECO聽Kamil聽Janiszewski, ul.聽Witosa 4,聽87-800聽W艂oc艂awek, +48聽500聽131聽557, kontakt@mlamp.pl o聽swojej decyzji o聽odst膮pieniu od聽niniejszej umowy w聽drodze jednoznacznego o艣wiadczenia przes艂anego poczt膮 tradycyjn膮 lub elektroniczn膮.

Klienci mog膮 skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od umowy dost臋pnego pod linkiem 鈥 kliknij tutaj, jednak nie jest to聽obowi膮zkowe.

Aby zachowa膰 termin do聽odst膮pienia od聽umowy, wystarczy, aby聽wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od聽umowy przed up艂ywem terminu do聽odst膮pienia od聽umowy.

Prosimy pami臋ta膰, aby do zg艂oszenia za艂膮cza膰 dow贸d zakupu w聽postaci jego kopii lub zdj臋cia. Bez dowodu zakupu zg艂oszenie reklamacyjne nie聽mo偶e聽by膰 rozpatrywane.

Informacja nt. rozstrzygania spor贸w zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporz膮dzenia ODR:
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udost臋pnia internetowy system rozstrzygania spor贸w konsumenckich (ODR).

7.2. Skutki odst膮pienia od umowy:

Zgodnie z聽art.聽34聽ust.聽2聽Ustawy聽z聽dnia聽30聽maja聽2014聽r. o聽prawach konsumenta, koszty wysy艂ki zwrotnej towaru (tj. od聽Kupuj膮cego do聽Sprzedaj膮cego), z聽kt贸rego klient zrezygnowa艂 z聽przyczyn indywidualnych pokrywa Kupuj膮cy.

Prawo do zwrotu towaru w聽zwi膮zku z聽odst膮pieniem od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 przys艂uguje wy艂膮cznie Konsumentowi, b臋d膮cemu osob膮 fizyczn膮 nieprowadz膮c膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej lub prowadz膮c膮 jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 gdy towar by艂 zakupiony w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, zgodnie z聽ustaw膮 z聽dnia聽30聽maja聽2014聽r. o聽prawach konsumenta (Dz.聽U.聽z聽2014聽r.聽poz.聽827) oraz w聽my艣l art.聽22聽Kodeksu聽Cywilnego (Dz.聽U.聽z聽2014聽r.聽poz.聽121聽ze聽zm.).

Wszystkie zwroty nale偶y kierowa膰 na adres firmowy:
MDECO聽Kamil聽Janiszewski
ul.聽Witosa聽4,聽87-800聽W艂oc艂awek

Zwrot 艣rodk贸w pieni臋偶nych przez Sklep https://mlamp.pl nast臋puje nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o聽odst膮pieniu od umowy. Sklep mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili odebrania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odes艂ania w聽zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Przy zmianach zam贸wienia b膮d藕 zwrotach poszczeg贸lnych produkt贸w bez przyczyn le偶膮cych po stronie sklepu, wysoko艣膰 rabatu zostanie naliczona na nowo ze wzgl臋du na zmian臋 wysoko艣ci 艂膮cznej kwoty zakupu.

Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy聽u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez聽Pa艅stwa u偶yte w聽pierwotnej transakcji, chyba聽偶e聽Klient zdecyduje聽si臋 na聽inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie聽b臋dzie wi膮za膰聽si臋 z聽偶adnymi dodatkowymi op艂atami dla聽偶adnej ze聽stron.

Klient sklepu mlamp.pl odpowiada za聽zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z聽korzystania z聽niej w聽spos贸b inny ni偶聽by艂o to聽konieczne do聽stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania rzeczy.

Ka偶dy z聽Konsument贸w sklepu https://mlamp.pl, kt贸ry w聽terminie do 30 dni od daty wys艂ania w聽formie pisemnej o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu od umowy b臋dzie m贸g艂 odes艂a膰 towar pod adres, w聽kt贸rym mie艣ci si臋 siedziba firmy MDECO.

Powy偶szy zapis 30-dniowego okresu na dokonanie zwrotu zam贸wionych przez Konsumenta towar贸w jest osobn膮 regulacj膮 i聽nie ogranicza w聽偶aden spos贸b prawa ustawowego.

7.3. Wyj膮tki w聽prawie odst膮pienia od umowy:

Prawo do odst膮pienia od umowy przez Konsumenta jest wy艂膮czone w聽przypadku:
- umowy, w聽kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie sprawuje kontroli, i聽kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w聽zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z聽innymi rzeczami;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a聽kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i聽kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi Sprzedaj膮cy nie ma kontroli;
- umowy, w聽kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby Sprzedaj膮cy do niego przyjecha艂 w聽celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je偶eli Sprzedaj膮cy 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w聽odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
- umowy, w聽kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe, wizualne lub programy komputerowe dostarczane w聽zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
- umowy o聽dostarczanie gazet, periodyk贸w lub czasopism, z聽wyj膮tkiem umowy o聽prenumerat臋;
- umowy zawartej na aukcji publicznej.


搂8 Utrwalenie, zabezpieczenie i聽udost臋pnienie tekstu umowy

Klienci mog膮 uzyska膰 dost臋p do niniejszego Regulaminu w聽dowolnym momencie za po艣rednictwem odno艣nika zamieszczonego na stronie g艂贸wnej serwisu聽www.mlamp.pl oraz pobra膰 go i聽sporz膮dzi膰 jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Towar贸w nast臋puje poprzez przes艂anie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez do艂膮czenie do przesy艂ki zawieraj膮cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zam贸wienia oraz dowodu zakupu.


搂9 Postanowienia ko艅cowe

Niniejszy Regulamin jest nieod艂膮czn膮 cz臋艣ci膮 ka偶dej umowy zawieranej za po艣rednictwem Sklepu https://mlamp.pl.

Dost臋p do Regulaminu Sklepu https://mlamp.pl oraz samej witryny Sklepu jest dobrowolny i聽odbywa si臋 drog膮 elektroniczn膮, tzn. korzystanie z聽funkcji sklepu jest mo偶liwe poprzez skorzystanie z聽komputera o聽minimalnej rozdzielczo艣ci ekranu 1024x768 pikseli lub urz膮dze艅 mobilnych posiadaj膮cych dost臋p do Internetu oraz zaopatrzonych w聽przegl膮dark臋 internetow膮.

Regulamin jest nieustannie dost臋pny dla wszystkich os贸b nim zainteresowanych na stronie internetowej sklepu https://mlamp.pl, dzi臋ki czemu U偶ytkownicy sklepu mog膮 w聽dowolnym momencie drukowa膰, utrwala膰, przechowywa膰 oraz odtwarza膰 jego tre艣膰.

Niniejszy Regulamin jest cz臋艣ci膮 umowy zawieranej pomi臋dzy Sprzedaj膮cym, a聽Kupuj膮cym i聽uznany jest za obowi膮zuj膮cy od daty jego publikacji na stronie internetowej Sklepu https://mlamp.pl, tj. od 25 grudnia 2014 r.

Zam贸wienia Klient贸w z艂o偶one przed wej艣ciem w聽偶ycie zmian Regulaminu b臋d膮 realizowane zgodnie z聽postanowieniami Regulaminu przed zmianami.

Wszelkie pytania lub sugestie dotycz膮ce obs艂ugi Sklepu prosimy kierowa膰 na adres mailowy firmy: kontakt@mlamp.pl. B臋dziemy wdzi臋czni za Pa艅stwa uwagi i聽wskaz贸wki, kt贸re z聽pewno艣ci膮 przyczyni膮 si臋 do usprawnienia naszego sklepu https://mlamp.pl.

Dzi臋kujemy za zainteresowanie i聽zapraszamy do grona zadowolonych Klient贸w,
Zesp贸艂 sklepu MLAMP.pl - Roz艣wietlamy Wn臋trza
Produkt dodany do ulubionych

Korzystamy z plik贸w cookies dzi臋ki kt贸rym nasz sklep
mo偶e lepiej dzia艂a膰 oraz w celach reklamowych
i statystycznych zgodnie z Polityk膮 Prywatno艣ci